Lesreglement STYP

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door STYP gedane diensten. 

2. Een lesuur duurt 60 min met 10 minuten inspelen. (Training is dus 50 min)

3. Junioren zijn degenen die op 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereikt hebben

4. Indeling van de trainingsgroep naar niveau en de toewijzing van de leraar is voorbehouden aan
  STYP. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit het vorige seizoen

5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in groepen van vergelijkbaar niveau te trainen. Indien STYP
  (in onderling overleg) dit noodzakelijk acht kunnen wijzigingen aangebracht worden.    

6. Het inschrijfformulier voor de training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij STYP
    Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven
    voor de trainingen zoals deze gepubliceerd zijn in de inschrijfmodule.

7. Afzegging van de training, na-inschrijving, verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.

8. Men kan kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen. (Bij de jeugd kunnen er andere termijnen gelden)De keuze voor het aantal termijnen dient op het inschrijfformulier aangegeven te worden.

9. STYP is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende
schade en kan daartoe niet aansprakelijk worden gesteld.

10. STYP is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan materialen, blessures en / of diefstal.

11. Tijdens de trainingen of evenementen kunnen beeldopnames gemaakt worden uitsluitend voor educatieve
doeleinden en ter promotie van STYP en/of SLTC.

12. Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en de meeste basisschoolvakanties tenzij
anders aangegeven door STYP.

13. Bij onvoldoende deelname is STYP gerechtigd het evenement te annuleren of een ander
evenement aan te bieden. Dit laatste is uiteraard in overleg met de deelnemer.

14. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beèˆindiging door de
cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.

15. Indien de trainer het niet mogelijk acht dat de les doorgang kan hebben vanwege weersomstandigheden of de bespeelbaarheid van de banen, dan wordt deze afgelast. Een les die minder dan 25 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als uitgevallen en zal daarom op een ander moment gegeven worden. Een les die langer dan 25 minuten na aanvang afgebroken wordt, beschouwt men als gegeven.

16. Uitgevallen lessen in verband met ziekte of het niet beschikbaar zijn van de trainer, worden altijd ingehaald.

17. Uitgevallen lessen in verband met weersomstandigheden/toestand van de banen worden ingehaald tot het moment dat de nieuwe lescyclus (zomer/winter) begint.

18. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen.

19. Wanneer een speler verhinderd is, dient hij of zij dit voor aanvang van de les kenbaar te maken aan de  trainer.

20. De tennisles is in eerste instantie erop gericht het tennisspel van de speler te verbeteren. Maar de ontwikkeling van de tennisspeler als sporter/ mens is ook een essentieel aandachtspunt binnen de training. Om hier optimaal de ruimte voor te hebben worden de ouders verzocht tijdens de training niet op het tennispark te blijven. Ouders mogen als toeschouwer de eerste trainingen van de maand de les bijwonen. 

21. Betaling van de lessen: U ontvangt een factuur bij aanvang van het seizoen, welke binnen 2 weken voldaan dient te worden. Betalen in termijnen is bespreekbaar. Indien de cursist zich niet houdt aan de afgesproken betalingstermijn(en) zoals aangegeven of afgesproken is, volgt eerst een aanmaning waarna er verdere actie wordt ondernomen.                       

22. Correcte tenniskleding en goed schoeisel zijn vereist.

23. Na afloop van de training dienen banen geveegd te worden en rotzooi opgeruimd te worden.

 

 

 

STYP - Sport & Tennis & Yoga & Pilates 

Landgraaf december 2022

 

2022-12-11 12:53:00

Het laatste nieuws

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@styp.nl
 • Bellen

  + 31 (0)6 23 56 11 67
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!